OCAIR

Overseas Chinese Association for Institutional Research

OCAIR logo

News & Events

Congratulations to the OCAIR 2021-2022 award recipients!

Best Presentation Award

  First Place: 

         Yuhao Liu (co-presenter: Bin Ning)

  Runner-Ups: 

        Enyu Zhou 

        Xiqian Liu (co-presenter: Erin Mulligan-Nguyen)